YERDEN ISITMA

Yerden ısıtma sistemi ülkemizde giderek artan bir pazar payına sahiptir. En önemli özelliği sistemin büyük bir yüzeye yayılması sebebiyle düşük sıcaklıkta aynı konforu elde edebilmesi ve dolayısıyla yakıt tüketimini en aza indirebilmesidir. Yerden ısıtma sistemi gerçek anlamda mühendislik hesabı gerektiren bir konudur. Sistemin yanlış tasarlanması sebebiyle yapılacak değişiklikler büyük maliyetler doğuracaktır.

ÜCRETSİZ KEŞİF İÇİN TIKLAYIN

Yerden Isıtmanın Avantajları

  • Yerden ısıtma düşük yakıt tüketimi ile tasarrufludur

  • Yerden ısıtma ısıyı heryere homojen şekilde dağıtarak konforu artırır.

  • Yerden ısıtmada istenirse her oda farklı sıcaklıklara set edilebilir.

  • Yerden ısıtma uzun ömürlüdür.

  • Yerden ısıtma mahal içinde yer kaplamaz ve iç yerleşimi olumsuz etkilemez

  • Yerden ısıtma düşük sıcaklıkla işletilir, bu nedenle çok sağlıklıdır.

  • Yerden ısıtma yüksek sıcaklıkla işletilen sistemlere göre daha az toz sirkülasyonuna sahiptir.

  • Yerden ısıtma katlar arası ses izolasyonu maliyetini ortadan kaldırır.

PE-Xa borular son derece güvenilirdir. Özel bir kimyasal proses sonucu çapraz bağlama adı verilen yöntem ile elde edilir.

Özel plastik kaplama sayesinde, oksijen bariyerli bir borudur ve korozif ortamları önler bu da kombi ısı pompası gibi cihazların ömürlerinin uzun olmasını mümkün kılar.

PE-Xa yerden ısıtma boruları yüksel ısıl sağlamlığa sahiptir, dolayısıyla bir yapının yaşamı boyunca güvenilirlik sağlayabilecek kadar uzun ömürlüdürler. Bu durum uluslararası sertifikalar ile kanıtlanmıştır.

Isınmanın ve soğumanın uzun zaman aldığı yerden ısıtma sistemlerinde sıcaklık ayarını manuel olarak yapmak çok zordur. Bu nedenle yerden ısıtma sistemlerinde sıklıkla sıcaklık otomasyonu tercih edilir.

Odalara monte edilen oda termostatları sayesinde oda sıcaklığı görüntülenir ve istenilen sıcaklığa set edilebilir. Set edilen sıcaklık değeri ilgili boru hatlarının istenilen sıcaklığa göre kontrol edilerek akışın kesilmesini ve gerektiğinde yeniden tekrar başlamasını sağlar.

Yerden ısıtma straforu çeşitli dansitelerde üretilebilir. İdeal bir yerden ısıtma için 30 yada 40 dansite straforlar tercih edilmelidir. Dansite oranı yatırım maliyetini artırır ancak işletme maliyetini önemli ölçüde azaltır.

Ayrıca şapın içerisindeki straforun mukevemetinin yüksek olması da ömür olarak uzun olmasını mümkün kılar. Yerden ısıtma straforları EPS malzemeden üretilir.

Yerden ısıtma sistemlerinin en önemli ekipmanlarından biri kollektörlerdir.

Yerden ısıtma sistemlerinde dağıtım ve toplama kollektörlerinin yapısı sistemin sağlıklı çalışması açısından en önemli konulardan birisidir.

Debi göstergesi olan ve devi ayarı yapılabilen yerden ısıtma kollektörleri sayesinde akışın doğru şekilde yönlendirilmesi mümkün olmaktadır. Böylece suyun ihtiyaçtan fazla döndüğü zonlar yerine az döndüğü zonlara yönlendirilerek homojen akış sağlanabilir.  Bu tür kollektörlere debi ayarlı yada debi göstergeli yerden ısıtma kollektörü adı verilir.

Buna benzer bir diğer kollektör tipi isi debi limitlemeli kollektörlerdir. Adeta her zonda ayrı bir dinamik balans vanası varmış gibi davranan bu kollektörler değişen tüm basınçlarda ayarlanmış zonların debilerini sürekli aynı seviyede tutar. Böylece zonlardan birisi kapandığında diğer zonların yükleri artmamış ve konfor bozulmamış olur.

Bu tür kollektörlerde (gerek debi göstergeli, gerek debi limitlemeli) zon kontrolü imkanı da bulunmaktadır. Ayrı ayrı hacimlerinin farkı sıcaklıklarda set edilerek işletilmesi için kollektörler üzerine aktuatör adı verilen selenoid vanalar monte edilir ve böylece istenen sıcaklık geldiğinde otomatik olarak o zondaki akış kesilir.

Paslanmaz çelik malzemeden üretilmesi sebebiyle en yüksek dayanımı garanti etmektedirler.

Yerden Isıtma Tesisatı ile Doğal Serinletme Yapılabilir.

Yerden ısıtma tesisatı içerisinde bir ısı pompası vasıtası ile soğuk su dolaştırılarak bir hacmin serinletilmesi mümkündür. “Doğal serinletme” adı verilen bu işletme şekli tam bir soğutma sağlamaz. Ayrıca tesisat borularından geçen su sıcaklığı ortamın nemi ölçülerek kontrol edilmek zorundadır. Aksi taktirde taban yüzeylerinde ani soğuma sebebiyle yoğuşma ve dolayısıyla ıslanma meydana gelir. Bu durum belki doğru boyutlandırılan bir nem alma cihazı ile çözüledebilir. Özetle yerden ısıtma sistemlerinde doğru uygulama için mutlaka mühendislik firma desteği alınması tüketicinin yararınadır.

ÜCRETSİZ KEŞİF İÇİN TIKLAYIN