Hizmetler

Güneş Enerjisi

Güneş kelimesini kullandığınız anda, yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda hiçbir yere gitmeyeceğinden, mümkün olan her yerde onu kullanmak iyi bir fikirdir. Gündelik yaşantımızda enerji ihtiyacımızı Solar Termal Paneller ve Solar Fotovoltaik (PV) paneller sayesinde güneş ışınlarını ustalıkla kullanılabilmekteyiz. Her ikisi sistemde enerji toplamak için güneşe güvense de, solar termal paneller enerjiyi ısıya, solar fotovoltaik sistemler ise enerjiyi elektriği çevirmekte kullanılmaktadır.

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemi

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemi

Fotovoltaik sistemler (PV sistemler), güneşten gelen enerjiyi fotovoltaik kullanarak elektriğe dönüştüren yenilenebilir bir enerji teknolojisidir. Güneş panelleri olarak da bilinen bu fotovoltaikler, güvenilir bir yeşil enerji çözümü sağlar.

Solar PV sistemi, daha yeşil bir çevreye katkıda bulunmak isteyen herkes için sürdürülebilir, az bakım gerektiren bir seçenektir, çünkü sistem herhangi bir kirliliğe veya emisyona neden olmaz ve sayısız avantaja sahiptir.

Fotovoltaik sistemler, güneş ışığından güneş enerjisi toplamak için fotovoltaik hücreler kullanır ve bunu doğru akım (DC) elektriğe dönüştürür. Güneş ışığının yansıması, fotovoltaik sistemlerde bir elektrik alanı oluşturarak elektrik akımının akmasına neden olur. Elde edilen doğru akım sistemde yer verilen invertör sayesinde alternatif akıma (AC) dönüştürerek evinizdeki elektrikli aletler için kullanılabilir bir enerjiye dönüştürülür.

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sisteminin Avantajları

  • Fotovoltaik (PV) paneller temiz - yeşil enerji sağlar. PV panellerle elektrik üretimi sırasında zararlı sera gazı emisyonu olmadığından çevre dostudur.
  • Güneş enerjisi doğa tarafından sağlanan enerjidir. Dolayısıyla özgür ve boldur!
  • Güneş enerjisi, güneş ışığının olduğu hemen hemen her yerde kullanılabilir hale getirilebilir.
  • Güneş enerjisi, soğutma için gerekli olan enerji ihtiyaçları ile örtüştüğü için, PV paneller, özellikle enerji talebinin yüksek olduğu sıcak yaz aylarında, enerji talebi zirvelerine etkili bir çözüm sağlayabilir.
  • Güneş panellerinin maliyeti şu anda hızla azalan bir yoldadır ve önümüzdeki yıllarda da düşmeye devam etmesi beklenmektedir. Sonuç olarak güneş PV panellerinin hem ekonomik uygulanabilirlik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından gerçekten çok umut verici bir geleceği vardır.
  • PV panellerin işletme ve bakım maliyetlerinin, diğer yenilenebilir enerji sistemlerinin maliyetlerine kıyasla düşük, neredeyse ihmal edilebilir düzeyde olduğu düşünülmektedir.
  • PV paneller tamamen sessizdir ve hiç ses çıkarmaz; sonuç olarak, kentsel alanlar ve konut uygulamaları için mükemmel bir çözümdür.
  • Konut güneş panelleri, konut yaşam tarzına herhangi bir müdahale olmaksızın çatılara veya zemine kolayca kurulabilir.

Termal Güneş Enerjisi Sistemi

Termal Güneş Enerjisi

Termal güneş enerjisi 1896 yılından bu yana sıcak su sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Özellikle yaz ayları olmak üzere kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarınızın tamamını veya önemli bir kısmını karşılayabilen basit, güvenilir bir teknolojidir.

Termal Güneş Enerjisi Sistemi kendi sistemi içerisindeki özelleşmiş parçaların kompozit bir yapı oluşturduğu, kollektörler yardımıyla güneşten emilen enerjiyi ısı enerjisine çevirerek bu sayede suyun ısıtılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

Güneş ışığı ücretsiz olduğunu düşünürsek sıcak su üretim maliyetlerinizi azaltmada büyük bir katkısı vardır. Ayrıca yenilenebilir ve çevreci bir ısıtma sistemi olması karbondioksit emisyonlarının azaltılmakta önemli bir avantaj sağlamaktadır.